Vrijdag 22 mei. Lezingen, overweging en livestream van de H. Mis

 • op mei 22, 2020

Vrijdag 22 mei. Lezingen, overweging en livestream van de H. Mis

“Wees niet bevreesd, maar spreek, en zwijg niet. Ik ben met u en niemand zal u aanraken om u kwaad te doen, want in deze stad behoren veel mensen Mij toe.”

Na Athen kwam de apostel Paulus tijdens zijn missiereis om het evangelie te verkondigen in de havenstad Korinthe waar de Heer in een nachtelijk visioen tot hem sprak:

“Wees niet bevreesd, maar spreek, en zwijg niet. Ik ben met u en niemand zal u aanraken om u kwaad te doen, want in deze stad behoren veel mensen Mij toe.”

En Paulus gaf gehoor aan deze zending. Anderhalf jaar bleef hij in Korinthe terwijl hij de mensen onderrichtte in het Woord van God. Maar later zullen problemen ontstaan in deze door Paulus gestichte christelijke gemeenschappen en hij zal, tijdens zijn verblijf in Efeze, twee brieven naar hen sturen, de 1ste en 2de brief aan de Korinthiërs, om ze te helpen met de verdeeldheid die onder hen was opgetreden.

Ik moest denken aan deze tijd waarin soms ook verdeeldheid ontstaat over de maatregelen en protocollen vanwege het coronavirus en het beleid van onze bisschoppen. Paulus zal onder andere schrijven in de 1ste brief aan de Korinthiërs:

“Broeders, ik doe een beroep op u in de naam van onze Heer Jezus Christus: weest allen eensgestemd, laat er geen verdeeldheid onder u zijn; weest volkomen een van zin en een van gevoelen. Er is mij namelijk door de huisgenoten van Chloë over u verteld, broeders, dat er onenigheid onder u heerst. Ieder van u schijnt zijn eigen leus te hebben: “Ik ben van Paulus. Ik van Apollos. Ik van Kefas. Ik van Christus.”

Zo zijn er ook in deze tijd ongetwijfeld mensen die een bisschop beter vinden dan een andere of een priester beter dan een andere. In deze zin is nog niets veranderd sinds de tijd van de apostel Paulus in Korinthe.

Laten wij er beter voor bidden dat God ons zijn Heilige Geest zendt opdat wij ook in deze coronatijd kunnen getuigen van de roeping tot eenheid waarvoor Jezus ook voor ons heeft gebeden:

“Niet voor hen alleen bid Ik, maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U: dat ook zij in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij geschonken hebt, opdat zij één zijn zoals Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en de wereld zal erkennen, dat Gij Mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad, zoals Gij Mij hebt liefgehad.” Amen

 

Lezingen op vrijdag 22 mei. 6de week van Pasen

Overweging op vrijdag 22 mei. 6de week van Pasen

Kijk hier naar de livestream van de H. Mis op vrijdag 22 mei om 18.30 uur

Aanmelden voor de Mis
 • Stuur een email naar:

parochie.roermond.noord.oost@gmail.com

 • Bel naar het parochiebureau (0475329517) op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00
Priesters

Pastoor Wilson Varela Gaviria
Nassaustraat 90
6043 ED Roermond
0475 332837
06 11332962
wilson_varela@hotmail.com

 

Kapelaan Cesar Cortes

06 25145356

cesarcortes83@gmail.com

Mistijden

September:

 • dinsdag 20 oktober 18.30 uur
  • H. Hartkerk
 • woensdag 21 oktober 18.30 uur
  • H. Hartkerk
 • donderdag 22 oktober 18.30 uur
  • H. Hartkerk
 • vrijdag 23 oktober 18.30 uur
  • H. Hartkerk
 • zaterdag 24 oktober 18.00 uur
  • H. Laurentius Maasniel
 • zondag 25 oktober 10.00 uur
  • H. Hartkerk
 • zondag 25 oktober 12.00 uur
  • H. Hartkerk