Zondag 24 mei. 7de zondag van Pasen. Lezingen en livestream van de H. Mis

  • op 23 mei 2020

Zondag 24 mei. 7de zondag van Pasen. Lezingen en livestream van de H. Mis

Beste broeders en zusters,

De eerste lezing van deze aanstaande zondag vertelt ons wat de leerlingen deden nadat Jezus ten hemel werd opgenomen:
 
“Nadat Jezus ten hemel was opgenomen, keerden de apostelen van de Olijfberg naar Jeruzalem terug…Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.”

Dat is ook een uitnodiging voor ieder van ons, om in deze tijd eensgezind te bidden om de komst van de Heilige Geest op het hoogfeest van Pinksteren.
Wij nodigen jullie uit om dat samen met ons te doen in de viering van de Eucharistie die jullie live kunnen volgen via de onderstaande link. Wij vieren morgen om 11.30 uur in de Heilig Hartkerk.
Op 1 juni kunnen wij jullie weer, in groepen van 30, welkom heten in de kerk en we verheugen ons erop. Over de concrete toepassing van de maatregelen die wij moeten hanteren voor de heropening van de kerken en de wijze om je aan te melden voor een viering zal ik jullie later deze week schrijven. Jullie kunnen alle regels alvast op de website van onze parochies en van het bisdom lezen. Hierbij stuur ik jullie de brief van onze bisschop over de heropening van de kerk op 1 juni.
Een gezegend weekend voor iedereen
Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30