Woensdag 20 mei. Lezingen, overweging en livestream van de Mis

  • op 20 mei 2020

Woensdag 20 mei. Lezingen, overweging en livestream van de Mis

“Aan een onbekende god. Welnu, wat gij vereert zonder het te kennen,

dat kom ik u verkondigen.”

Vandaag staat de apostel Paulus in Athene op een bijzondere plaats het evangelie te verkondigen.

De stad Athene was het centrum van kunst, cultuur, filosofie en de traditionele godsdienst, maar de stad zat ook vol van afgodsbeelden, bijvoorbeeld een reusachtig bronzen beeld ter ere van de godin Athena. De stad kende veel tempels. De voornaamste tempel was het Parthenon. In Athene stonden 3000 altaren, ten dele voor onbekende goden. Middelpunt van de stad was de 156 meter hoge heuvel Acropolis. De Acropolis was eerst een koningsburcht. Na de Perzische oorlogen was hij uitsluitend bestemd voor de eredienst. 

Ten westen van de Acropolis was de heuvel Areopagus, de zetel van het hoogste gerechtshof. Naast de Areopagus was de Agora (lett. verzamelplaats), het centrum van het sociale leven. Op de Agora waren de belangrijkste gebouwen voor bestuur en rechtspraak, en er vonden markten en religieuze feesten plaats.

Op die bijzondere plek Areopagus ging Paulus staan en zei:

“Mannen van Athene, ik zie aan alles hoeveel ontzag gij hebt voor hogere wezens. Want toen ik rondliep en bekeek wat gij zoal vereert, ontdekte ik zelfs een altaar met het opschrift: Aan een onbekende god. Welnu, wat gij vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen.”

Het is alsof een van ons vandaag midden op de Dam (in Amsterdam) zou gaan staan en luidkeels zou roepen dat Christus Verrezen is uit de doden en dat wij in Hem redding kunnen vinden.

Paulus verkondigde dat deze, voor de Atheners ‘onbekende God’, werkelijk bestaat en dat Hij niet ver van ons staat. Hij is niet afstandelijke en blijft niet onverschillig tegenover ons lijden. Hij heeft alles geschapen en ons ook het leven gegeven, en Hij heeft het beste met ons voor:  Hij is immers niet ver van ieder van ons. Want door Hem hebben wij het leven, het bewegen en het zijn.”

Misschien hebben wij ook zoals de Atheners het gevoel dat er meer moet zijn tussen hemel en aarde, en dat er een God moet bestaan die dit alles geschapen heeft ook al kennen wij misschien niet eens zijn naam en ook al zien wij Hem niet direct in ons leven.

Deze God bestaat werkelijk en is een Vader. Hij wilt dat je gelukkig bent en houdt van ieder van ons zoals wij zijn. Maar misschien kunnen wij dit alles niet begrijpen. Dat is op zich niet erg want Jezus zegt het ook in het Evangelie van vandaag: “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen.” Kom Heilige Geest en verlicht ons hart om Christus en de Vader te leren kennen. Amen

 

Lezingen op woensdag 20 mei. 6de week van Pasen

Overweging op woensdag 20 mei. 6de week van Pasen

Kijk hier naar de livestream van de Mis op woensdag 20 mei om 18.30 uur

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30