Dinsdag 19 mei. Lezingen, overweging en livestream van de H. Mis

  • op 19 mei 2020

Dinsdag 19 mei. Lezingen, overweging en livestream van de H. Mis

“Heren, wat moet ik doen om gered te worden? Zij antwoordden: Geloof in de Heer Jezus, dan zult gij en uw huis gered worden.”

We horen vandaag in de eerste lezing over de verkondiging van Paulus en Silas in de stad Filippi en hoe ze gegeseld werden en in de gevangenis geworpen nadat zij vals waren beschuldigd.

Maar zoals eerder bij de andere apostelen, die ook veel hebben moeten lijden omwille van de verkondiging, deed God in de nacht de gevangenis beven door een hevige aardbeving en maakte de boeien en deuren open om ze te bevrijden.

Hierna gebeurde een nog groter wonder: Paulus en Silas kregen de gelegenheid om de blijde boodschap te verkondigen aan hun gevangenbewaarder:

“De gevangenbewaarder schrok wakker, en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard en wilde zelfmoord plegen, omdat hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep met luide stem: Doe uzelf geen kwaad, we zijn allen nog hier. De man vroeg nu om licht, snelde naar binnen en viel sidderend Paulus en Silas te voet. Hij leidde hen naar buiten en zei:”

De man die hen eerst misschien had mishandeld en ongunstig bejegend vraagt nu aan hen, onder de indruk van het feit van Paulus en Silas zijn leven hebben gered door niet te vluchten, wat hij moet doen:

“Heren, wat moet ik doen om gered te worden? Zij antwoordden: Geloof in de Heer Jezus, dan zult gij en uw huis gered worden.”

Soms doet God ons leven ook beven op haar fundamenten door een aardbeving van omstandigheden die ons hele leven door elkaar schudden: een ziekte, het verlies van je werk, het einde van een relatie, problemen in de familie, enz. Het is alsof wij door een aardbeving heen en weer worden geschud om ons te helpen, opdat wij ons vragen stellen over ons leven, en opdat wij, zoals de gevangenbewaarder, deze belangrijke vraag  stellen:  “Wat moet ik doen om gered te worden?”

Paulus en Silas antwoordden: “Geloof in de Heer Jezus, dan zult gij en uw huis gered worden. Daarop verkondigden zij het woord des Heren aan hem en al zijn huisgenoten.”

Het coronavirus is misschien ook een soort aardbeving voor velen van ons, een moment van bezinning over ons leven, een tijd die ons uitnodigt om ons af te vragen hoe het met ons leven is, en of wij op dezelfde manier verder willen. Misschien is dit ook een moment geweest waarin velen opnieuw hebben gebeden en een kaarsje opgestoken nadat zij dit al jaren niet meer deden. Misschien heb je jezelf weer afgevraagd of je echt gelukkig was met jouw werk en of je niet geleefd werd door je drukke leven.

Hopelijk helpt deze tijd ons ook om aan Christus en zijn kerk te vragen: Wat moet ik doen om gered te worden? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Amen.

Lezingen op dinsdag 19 mei. 6de week van Pasen

Overweging op dinsdag 19 mei. 6de week van Pasen

Kijk hier naar de livestream van de Mis op dinsdag 19 mei om 18.30 uur

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30