Overlijdensbericht mevrouw Trees Simons-Rutten, moeder van kapelaan Simons

  • op 20 mei 2020

Overlijdensbericht mevrouw Trees Simons-Rutten, moeder van kapelaan Simons

Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor elke nieuwe dag. Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag.

(tekst uit een lied dat moeder steeds dieper raakte in de laatste weken van haar leven)

Onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder is in de leeftijd van 93 jaar vreedzaam en berustend in haar eigen vertrouwde omgeving, in het bijzijn van haar zonen, gestorven. Al enige weken daarvoor dachten wij haar uit handen te moeten geven en vierden wij met haar het Sacrament van de zieken. Ze heeft ons allen verbaasd door haar verknochtheid aan het leven. Toen zij alle materiele zaken moest loslaten, kon zij nog meer dan voorheen met humor, ’n glimlach en heldere geest, voluit vanuit haar hart geven. Dat gaf haar de ruimte om haar dankbaarheid, die altijd al haar leven tekende, met nog grotere gulheid te uiten. In het bijzonder naar degenen die al lange tijd en zeker in deze laatste weken van haar leven voor haar zorg droegen. Daarmee heeft ze ons geraakt en ieders hart geroerd.

* Nijmegen, 14 november 1926  † Heerlen, 15 mei 2020

Trees Simons-Rutten

echtgenote van Dolf Simons

 

De uitvaart vindt vanwege de Corona-maatregelen in besloten kring plaats, waarna moeder op de begraafplaats Akerstraat te ruste wordt gelegd.

Heerlen, 15 mei 2020

Correspondentieadres:
Paul Simons
Usselerveenweg 124a, 7546 PJ, Enschede

Luc Simons, pr.
voormalige kapelaan van onze parochies.
Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30