1 juni. Livestream van de Mis van het feest van Maria Moeder van de Kerk

 • op juni 1, 2020

1 juni. Livestream van de Mis van het feest van Maria Moeder van de Kerk

Livestream van de Mis op maandag 1 juni om 9.00 uur

Feest van de Heilig Maagd Maria Moeder van de Kerk

Collecta-gebed

Laat ons bidden. God, Vader van barmhartigheid, uw eniggeboren Zoon heeft aan het kruis zijn moeder, de heilige maagd Maria, ook aangesteld tot onze moeder; wij bidden U: laat uw Kerk door haar liefdevolle medewerking van dag tot dag toenemen in vruchtbaarheid, vreugde vinden in de heiligheid van haar kinderen en alle volkeren opnemen in haar schoot. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Eerste lezing

Uit het boek Genesis (Gen 3, 9-15.20)

Nadat Adam in de tuin van Eden van de boom gegeten had riep God de Heer de mens en vroeg hem: ‘Waar zijt gij?’ Hij antwoordde: ‘Ik hoorde uw donder in de tuin, en toen werd ik bang, omdat ik naakt ben; daarom heb ik mij verborgen.’ Maar God de Heer zei: ‘Wie heeft u verteld dat gij naakt zijt? Hebt ge soms gegeten van de boom die Ik u verboden heb?’ De mens antwoordde: ‘De vrouw, die Gij mij als gezellin gegeven hebt, zij heeft mij van die boom gegeven, en toen heb ik gegeten.’ Daarop vroeg God de Heer aan de vrouw: ‘Hoe hebt ge dat kunnen doen?’ De vrouw zei: ‘De slang heeft mij verleid, en toen heb ik gegeten.’ God de Heer zei toen tot de slang: Omdat ge dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt, onder alle tamme dieren en onder alle wilde beesten! Op uw buik zult ge kruipen en stof zult ge vreten, alle dagen van uw leven! Vijandschap sticht Ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare. Dit zal uw kop bedreigen, en gij zijn hiel. De mens noemde zijn vrouw Eva, want zij is de moeder geworden van alle levenden.

Woord van de Heer. Wij danken God.

 

Evangelie (Johannes 19, 25-34) 

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.

In die tijd stonden bij het kruis van Jezus: zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus de moeder zag en bij haar de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot de moeder: ‘Vrouw, zie uw zoon.’ Vervolgens zei Hij tot de leerling ‘Zie uw moeder.’ En vanaf dat uur af nam de leerling haar bij zich op.

Woord van de Heer. Wij danken God.

Mistijden

November:

 • dinsdag 10 november 18.30 uur
  • H. Hartkerk
 • woensdag 11 november 18.30 uur
  • H. Hartkerk
 • donderdag 12 november 18.30 uur
  • H. Hartkerk
 • vrijdag 13 november 18.30 uur
  • H. Hartkerk
 • zaterdag 14 november 15.30 uur
  • Roncalli
 • zaterdag 14 november 18.00 uur
  • Laurentiuskerk
 • zondag 15 november 10.00 uur
  • H. Hartkerk
 • zondag 15 november 12.00 uur
  • H. Hartkerk
Aanmelden voor de Mis
 • Stuur een email naar:

parochie.roermond.noord.oost@gmail.com

 • Bel naar het parochiebureau (0475329517) op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00
Priesters

Pastoor Carlos Ivan Martinez
Nassaustraat 90
6043 ED Roermond
0475 332837

0629237231

 

Kapelaan Cesar Cortes

0475332837

06 25145356

cesarcortes83@gmail.com