2 juni. Lezingen, overweging en livestream van de Mis

  • op 1 juni 2020

2 juni. Lezingen, overweging en livestream van de Mis

Beste mensen,

Vanaf morgen, dinsdag 2 juni, bent u weer van harte welkom in de heilig Hartkerk voor de uitstelling en de viering van de Mis van dinsdag t/m vrijdag.

Door de week hoeft u zich niet aan te melden.

De kerk is open vanaf 17.30 uur voor de uitstelling van het Sacrament van de Eucharistie en om 18.30 uur vieren we de Mis.

We blijven de Mis livestreamen voor de mensen die nog niet naar de kerk kunnen komen.

Houd u aub aan de protocollen als u naar de kerk wilt komen, met name aan de afstand, het ontsmetten van de handen bij binnenkomst en het zitten alleen op de aangewezen zitplaatsen. Verder vragen we u om niet naar de kerk te komen als u griepklachten hebt.

 

Kijk hier naar de livestream van de Mis op dinsdag 2 juni om 18.30 uur

 

“Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt.”

Wij vandaag weer verder met de liturgie in de 9e week van de tijd door het jaar. De liturgische tijd door het jaar wordt ieder jaar onderbroken door de sterke liturgische tijden van de Veertigdagentijd en de Paastijd. Dit jaar was de onderbreking wel heel bijzonder. 

We hebben dit jaar daadwerkelijk een sterke liturgische tijd gehad van vasten, zelfs van de sacramenten, in het bijzonder de Eucharistie, en doordat wij niet samen konden vieren moesten we ook de gemeenschap van de parochie missen. Ook in vele andere opzichten zijn de afgelopen 3 maanden een bijzonder sterke tijd geweest. Sommige families werden meer dan anderen op de proef gesteld door zieken en overledenen in de familie; voor hen hebben wij bijzonder gebeden.

Wij waren gisteren heel erg blij om weer met een aantal van jullie samen de Eucharistie te mogen vieren. Het was even wennen aan alle protocollen maar dat heeft de blijdschap om elkaar weer te zien en samen te vieren niet minder gemaakt.

We beginnen dus een nieuwe tijd en wij horen het zelfs in de eerste lezing van de Mis van vandaag: “Maar volgens de belofte des Heren verwachten wij nieuwe hemelen en een nieuwe aarde”. De apostel Petrus riep de christenen op om met deze verwachting te leven en er alles aan doen om deze hoop niet te verliezen.  En hij schreef ook: “Geeft uw standpunt niet prijs”.

Ook voor de eerste christenen was het waarschijnlijk heel moeilijk om anders te zijn dan de meeste mensen van hun tijd en niet achter de heersende mening te lopen. Daarom werden ze door Petrus aangespoord om te volharden in het geloof en zich niet te laten meeslepen door de mensen die het bestaan van God ontkenden: “Past op dat gij u niet laat meeslepen op de dwaalwegen van de goddelozen.” Dat is voor ons in deze tijd niet anders. Juist in deze bijzondere tijd zijn wij geroepen om te getuigen van de hoop die in ons leeft.

In het evangelie van vandaag proberen de hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten Jezus vast te zetten door Hem een vraag te stellen over een wereldse aangelegenheid, het betalen van belasting aan de keizer: “Is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of niet? Zullen we betalen of niet betalen? Maar Jezus, die hun huichelarij doorzag, antwoordde: “Waarom probeert ge Mij te vangen?”

Het antwoord van Jezus verraste vriend en vijand: “Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt. En ze stonden verwonderd over Hem.” Christen zijn betekent niet dat wij ons zomaar onttrekken aan de wereldlijke orde. Nee, het getuigenis van een christen overstijgt wat de wereld van ons verwacht. Een christen betaalt niet alleen de belasting maar geeft uiteindelijk alles, zoals Jezus dat gedaan heeft.

“Geeft aan God wat God toekomt.” Jezus spoorde de mensen aan om belasting betalen  aan de keizer omdat omdat het beeld en randschrift op de munten van de keizer was. Op dezelfde manier worden we eraan herinnerd dat wij geschapen werden als beeld en gelijkenis van God en dat ons gehele leven aan Hem toebehoort en aan Hem Toekomt.

Lezingen op dinsdag 2 juni. 9de week door het jaar

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30