Woensdag 3 juni. Lezingen, overweging en livestream van de Mis

  • op 3 juni 2020

Woensdag 3 juni. Lezingen, overweging en livestream van de Mis

“Schaam u dus niet van onze Heer te getuigen. Schaam u evenmin voor mij, zijn gevangene. Draag uw deel in het lijden voor het evangelie.”

De Kerk gedenkt vandaag 22 martelaren van Oeganda, de Heilige Carolus Lwanga en gezellen. In de jaren 1885-1887 zijn in Oeganda vele christenen door koning Mwanga uit geloofshaat gedood; sommigen van hen hadden een functie aan het hof of behoorden tot het gevolg van de koning. De bekendsten zijn Carolus Lwanga en zijn 21 gezellen, die onverschrokken trouw bleven aan het katholieke geloof en met het zwaard werden gedood of levend verbrand, omdat zij niet wilden toegeven aan de oneerbare verlangens van de koning.

Zo horen wij ook in de eerste lezing dat de apostel Paulus ons vandaag aanspoort om ons niet te schamen om van ons geloof te getuigen en ons deel te dragen in het lijden voor het evangelie: “Schaam u dus niet van onze Heer te getuigen. Schaam u evenmin voor mij, zijn gevangene. Draag uw deel in het lijden voor het evangelie.” 

Met heldenmoed hebben de jonge martelaren van Oeganda onverschrokken en krachtig getuigenis gegeven van de hoop die in hen leefde, evenals Paulus. “Daarom moet ik ook deze nieuwe beproeving ondergaan, maar ik schaam er mij niet voor, want ik weet Wie ik mijn vertrouwen heb geschonken, en ik ben ervan overtuigd, dat Hij bij machte is wat mij is toevertrouwd ongerept te bewaren tot aan de grote dag.”

Misschien merken wij bij onszelf dat wij geen grote helden zijn als het gaat om het geven van getuigenis, niet zozeer in de kring van de parochiegemeenschap waar wij hetzelfde geloof delen, maar juist daarbuiten, ook bij familie, vrienden en collega’s, waar we soms tegenwerking en kritiek kunnen ondervinden omdat wij gelovig zijn. Maar ook daar zijn wij geroepen om getuigen te zijn, ook als dat soms gepaard gaat met een beetje lijden. “Draag uw deel in het lijden voor het evangelie.”

Wat mij vandaag ook troost, bij het zien van mijn beperkingen bij het geven van getuigenis, is dat Paulus schreef dat dit het werk is van God en niet van ons: “door de kracht van God, die ons gered heeft en geroepen met een heilige roeping, niet op grond van onze verdiensten, maar volgens het vrije besluit van zijn genade.”

Wij werden dus niet geroepen omdat wij zulke grote helden en heiligen zijn, en al helemaal niet op grond van onze verdiensten, maar alleen op grond van het vrije besluit van de genade van God. “Ik ben er zeker van dat Hij die het goede werk in u begonnen is het zal voltooien tegen de dag van Christus Jezus.” (Fil. 1,6) Amen.

Lezingen op woensdag 3 juni. 9de week door het jaar

Overweging op woensdag 3 juni. 9de week door het jaar

 

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30