Maandag 18 mei. Lezingen, overweging en livestream van de H. Mis. 100ste verjaardag van de geboorte van de H. Paus Johannes Paulus II

  • op 18 mei 2020

Maandag 18 mei. Lezingen, overweging en livestream van de H. Mis. 100ste verjaardag van de geboorte van de H. Paus Johannes Paulus II

“Maar ook gij moet getuigen, want vanaf het begin zijt gij bij Mij.”

100ste verjaardag van de geboorte van de H. Paus Johannes Paulus II

Paus Johannes Paulus II, geboren als Karol Józef Wojtyła (Wadowice, 18 mei 1920 – Vaticaanstad, 2 april 2005), was de Poolse aartsbisschop en kardinaal die uiteindelijk op 16 oktober 1978 verkozen werd tot 264e paus van de Rooms-Katholieke Kerk. Op 1 mei 2011 werd hij door zijn opvolger, paus Benedictus XVI, zalig verklaard. Op 27 april 2014 werd hij door paus Franciscus heilig verklaard. De Kerk gedenkt hem op 22 oktober, de dag waarop hij in 1978 als paus werd geïntroniseerd.

Ik deel met jullie vandaag een stukje uit zijn homilie op 22 oktober 1978, in de H. Mis van zijn installatie als Paus op het Sint-Pietersplein, waarin hij de hele wereld opriep om ons leven zonder angst te openen voor Christus:

Vandaag maakt de nieuwe Bisschop van Rome plechtig een aanvang met zijn ministerie, de zending van Petrus. In deze stad inderdaad heeft Petrus de zending die de Heer hem had toevertrouwd, vervuld en tot een goed einde gebracht. 

De Heer sprak hem toe met deze woorden: ” … toen je jonger was, deed je je gordel zelf om en ging je waar je wilde; maar wanneer je oud zult geworden zijn, zul je de handen uitstrekken, en iemand anders zal je je gordel omdoen en je brengen waar je liever niet zoudt gaan” (Joh. 21, 18). 

En Petrus kwam naar Rome! Wat anders heeft hem geleid en naar deze stad gebracht, het hart van het rijk, dan gehoorzaamheid aan de opdracht die hij van de Heer ontvangen had? Misschien wilde die visser uit Galilea hier niet heen komen; misschien had hij er de voorkeur aan gegeven op de oevers van het Meer van Genezareth te blijven, met zijn boot en zijn netten… Maar, geleid door de Heer en in gehoorzaamheid aan zijn bevel, is hij hier naartoe gekomen.

Volgens een oude traditie (die een mooie literaire vertolking heeft gevonden in een roman van Henryk Seinkiewicz) had Petrus tijdens de vervolging van Nero Rome willen verlaten. Maar de Heer kwam tussenbeide; hij kwam hem tegemoet. Petrus sprak hem aan en vroeg: “Quo vadis, Domine?”, “Waar gaat u heen, Heer?” En de Heer antwoordde hem onmiddellijk:”Ik ga naar Rome om een tweede keer gekruisigd te worden.” Petrus keerde naar Rome terug en is daar gebleven tot hij gekruisigd werd.

Ja, broeders en zonen, Rome is de zetel van Petrus, en op die zetel hebben steeds weer nieuwe Bisschoppen hem opgevolgd. Vandaag bestijgt een nieuwe Bisschop de stoel van Petrus in Rome; een Bisschop die vervuld is van schroom, bewust van zijn onwaardigheid. Wie zou niet beven voor de grootheid van zo’n opdracht en voor de universele zending van deze zetel van Rome? 

Op de zetel van Petrus neemt vandaag een Bisschop plaats die geen Romein is. Een Bisschop die een zoon is van Polen. Maar vanaf dit ogenblik wordt hij ook Romein. Ja, Romein! En hij is het ook omdat hij de zoon is van een natie waarvan de geschiedenis vanaf haar vroegste verleden, en haar duizendjarige tradities gekenmerkt zijn door een levendige band met deze zetel van Petrus een sterke, ononderbroken band die diep verankerd ligt in het gevoel en het leven van een natie die altijd trouw is gebleven aan deze zetel van Rome. Ondoorgrondelijk plan van de goddelijke voorzienigheid!

De nieuwe opvolger van Petrus op de zetel van Rome stort vandaag een vurig, nederig en vertrouwvol gebed: Christus, laat me een dienaar worden en blijven van uw enige macht; een dienaar van uw macht die doordrongen is van zachtmoedigheid: een dienaar van uw macht die geen einde kent. Laat mij een dienaar worden, of liever, de dienaar van uw dienaars.

Broeders en zusters, wees niet bang om Christus te verwelkomen en zijn macht te aanvaarden. Help de Paus en al degenen die Christus willen dienen en, met Christus’ kracht, de mens en het hele mensdom.

Wees niet bang. Open, open de deuren wijd voor Christus.

Tegenwoordig weet de mens vaak niet wat hij in zich omdraagt, in de diepten van zijn geest en van zijn hart. Zo vaak is hij onzeker over de zin van zijn leven op deze aarde. Hij wordt overvallen door twijfel, die soms overgaat in wanhoop. Laat dus, vraag ik, smeek ik u met nederigheid en vertrouwen, laat Christus tot de mens spreken. Hij alleen heeft de woorden van leven, ja, van eeuwig leven.”

 

Lezingen op maandag 18 mei. 100ste verjaardag van de geboorte van de H. Paus Johannes Paulus II

Kijk hier naar de livestream van de H. Mis op maandag 18 mei

 

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30