Donderdag 18 juni. Lezingen, overweging en livestream van de Mis

  • op 18 juni 2020

Donderdag 18 juni. Lezingen, overweging en livestream van de Mis

Kijk hier naar de livestream van de Mis om 18.30 uur

 

“Vóórdat gij Hem vraagt, weet uw Vader wat gij nodig hebt.”

“In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Als gij bidt, gebruikt dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want deze menen, dat zij door hun veelheid van woorden verhoring zullen vinden. Volgt hun voorbeeld dus niet na, want vóórdat gij Hem vraagt, weet uw Vader wat gij nodig hebt.”

Deze belofte van Jezus heeft me altijd getroost: God weet wat ik nodig heb en ik hoef me dus niet druk te maken over een manier om het aan Hem bekend te maken. God weet alles van mij en van ieder van ons, wat ons blij maakt maar ook wat ons doet lijden en wat wij nodig hebben.

Daarom leerde Jezus aan zijn leerlingen het gebed van het Onze Vader: “Gij moet daarom zo bidden: Onze Vader die in de hemel zijt, uw Naam worde geheiligd; uw Rijk kome, uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood.”

Dit gebed begint niet voor niets met de woorden: Onze Vader. Als God Onze Vader is dan hoeven we ons geen zorgen te maken want Hij zorgt voor ons en geeft ons wat wij nodig hebben. Daarom is dit gebed allereerst een manier om God te zegenen voor zijn heiligheid en Hem te vragen om zijn plannen in ons leven te laten slagen: “Uw Rijk kome, uw Wil geschiede.” Het gaat dus niet zozeer om onze plannen maar Gods heilsplan voor ons.

Dit gebed bevat ook een bijzondere vraag om vergeving waarbij wij mogen zeggen dat wij ook anderen vergeven: “En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren.” Dat wij anderen ook vergeven wordt dus verondersteld.

Dit is misschien het allermoeilijkste van dit gebed. God nodigt ons uit om te vergeven zoals Hij ons vergeeft. Maar uit de ervaring weten wij allemaal dat vergeven niet zo gemakkelijk is, eerder vaak onmogelijk voor ons mensen. Toch is deze vraag van Jezus, zo blijkt uit het einde van zijn toespraak, een voorwaarde voor Gods vergeving: 

“Want als gij aan de mensen hun fouten vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar als gij niet vergeeft aan de mensen, zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven.”

Voor mij is het begin van deze toespraak van Jezus weer een troost. Bij de ervaring van de onmacht om anderen te vergeven weet ik toch dat God mij kent, Hij is immers Onze Vader, en dat Hij zal voorzien met zijn genade opdat wij kunnen vergeven en zijn vergeving rijkelijk kunnen ontvangen.

Laten wij de moed niet verliezen en dit gebed van Onze Vader blijven herhalen opdat God zijn rijk onder ons laat komen, zijn wil laat geschieden, ons het dagelijks brood te eten geeft, ons vergeeft en leert vergeven, en ons behoedt voor het kwaad. Amen

Lezingen op donderdag 18 juni. 11de week door het jaar

Overweging op donderdag 18 juni. 11de week door het jaar

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30