Woensdag 17 juni. Lezingen, overweging en livestream van de Mis

 • op juni 17, 2020

Woensdag 17 juni. Lezingen, overweging en livestream van de Mis

Kijk hier naar de livestream van de Mis op woensdag 17 juni om 18.30 uur

 

“In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Denkt er om: beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen, om de aandacht te trekken”

“In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Denkt er om: beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen, om de aandacht te trekken; anders hebt gij geen recht op loon bij uw Vader, die in de hemel is.”

Maar wij vinden het toch fijn als mensen zien dat wij ons best doen en als ons werk gewaardeerd wordt? Moet je dan een onderscheiding die je ontvangt als blijk van waardering weigeren? 

Het evangelie van vandaag is het evangelie dat wij ieder jaar op Aswoensdag lezen en dat ons helpt op de evangelische raden van gebed, vasten en aalmoes in de Veertigdagentijd op de juiste wijze in de praktijk te brengen.

Uit de woorden van Jezus komt een nieuw soort relatie met God naar voren: “uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden” Er is dus een beloofde beloning en daar is niets mis mee, ook als je door de gemeenschap beloond wordt om wat je gedaan hebt, maar Jezus wijst erop dat de praktijk van rechtvaardigheid en vroomheid niet gebruikt mag worden als middel tot zelfpromotie voor God en voor de gemeenschap.

Na deze inleidende woorden vertelde Jezus hoe wij dit kunnen toepassen in ons dagelijks leven:

Aalmoes: “Als gij een aalmoes geeft; laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene blijve; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

Bidden: “Als gij bidt, gaat dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u, en bidt tot uw Vader, die in het verborgene is; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.”

Vasten: “Als gij vast, zalft dan uw hoofd en wast uw gezicht om niet aan de mensen te laten zien, dat gij vast, maar vast voor uw Vader, die in het verborgene is en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.”

Ook in deze bijzondere tijd van het coronavirus ligt een kans voor ieder van ons om onze relatie met God te verdiepen door de evangelische raden te volgen en het deze keer, meer dan ooit vanuit onze quarantaine, in het verborgene te doen.

Wij kunnen in deze tijd bijvoorbeeld in onze huizen bidden en vasten om met God in gesprek te gaan en Hem misschien ook te vermurwen om barmhartig te zijn met de zieken en met ons. En daarnaast hebben wij de mogelijkheid om onze dankbaarheid aan God te tonen door alles wat Hij ons gegeven heeft te delen met hen die minder hebben en die door deze crisistijd meer dan ooit behoefte hebben aan onze concrete christelijke naastenliefde. “Uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.” Amen

Lezingen op woensdag 17 juni. 11de week door het jaar

Overweging op woensdag 17 juni. 11de week door het jaar

Aanmelden voor de Mis
 • Stuur een email naar:

parochie.roermond.noord.oost@gmail.com

 • Bel naar het parochiebureau (0475329517) op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00
Priesters

Pastoor Wilson Varela Gaviria
Nassaustraat 90
6043 ED Roermond
0475 332837
06 11332962
wilson_varela@hotmail.com

 

Kapelaan Cesar Cortes

06 25145356

cesarcortes83@gmail.com

Mistijden

September:

 • dinsdag 22 september 18.30 uur
  • H. Hartkerk
 • woensdag 23 september 18.30 uur
  • H. Hartkerk
 • donderdag 24 september 18.30 uur
  • H. Hartkerk
 • vrijdag 25 september 18.30 uur
  • H. Hartkerk
 • zaterdag 26 september 18.00 uur
  • H. Laurentius Maasniel
 • zondag 27 september 10.00 uur
  • H. Hartkerk
 • zondag 27 september 12.00 uur
  • H. Hartkerk