Vrijdag 19 juni. Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus

 • op juni 19, 2020

Vrijdag 19 juni. Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus

Kijk hier naar de livestream van de Mis om 18.30 uur

 

“Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om door het offer van zijn leven onze zonden uit te wissen.”

Wij vieren vandaag het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus waar onze parochiekerk in  de wijk het Veld aan is toegewijd. Op dit hoogfeest wil ik graag stukje van een homilie uit 2014 van onze paus Franciscus met jullie delen:

“De trouwe liefde van God voor Zijn volk heeft zich ten volle in Jezus Christus gemanifesteerd en gerealiseerd, Hij die om de band tussen God en Zijn volk na te komen, zich tot slaaf gemaakt heeft van ons, zich van Zijn heerlijkheid ontdaan heeft en de gedaante van dienaar heeft aangenomen. In Zijn liefde heeft Hij niet gecapituleerd voor onze ondankbaarheid en nog minder voor onze afwijzing. De heilige Paulus brengt ons in herinnering: “Als wij ontrouw zijn, blijft Hij trouw: zichzelf verloochenen kan Hij niet” (2 Tim. 2, 13). Jezus blijft trouw, Hij verraadt nooit: zelfs als wij fout doen, verwacht Hij ons altijd om ons te vergeven; Hij is het gelaat van de barmhartige Vader.

Deze liefde, deze trouw van de Heer manifesteert de nederigheid van Zijn Hart; Jezus is niet gekomen zoals de koningen en machtigen der wereld om de mensen te veroveren, maar om Zijn liefde aan te bieden, zachtmoedig en nederig. Dat is de definitie die Hij van zichzelf heeft gegeven: “leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart” (Mt. 11, 29).

De betekenis van het feest van het Heilig Hart van Jezus, dat wij vandaag vieren, is de nederige trouw en zachtmoedige liefde van Christus, die ons de barmhartigheid van de Vader openbaart, steeds meer te ontdekken en ons ermee te omhullen. Wij kunnen de tederheid van deze liefde in alle seizoenen van het leven ervaren en proeven: in tijden van vreugde en van droefheid, van gezondheid, zwakte en gezondheid.

Dierbare broeders in Christus, wij schouwen de trouw van God. Elk gebaar, elk woord van Jezus ademt de barmhartige en trouwe liefde van de Vader. Stellen wij ons dan ten overstaan van Hem de vraag: hoe is mijn liefde voor de naaste? Ben ik trouw? Of veranderlijk, naargelang mijn humeur en sympathie? Ieder van ons kan in geweten antwoorden. Maar wij kunnen vooral aan de Heer zeggen: Heer Jezus, maak mijn hart steeds meer gelijkvormig aan het Uwe, vol liefde en trouw.”

Wij vieren vandaag dus een hoogfeest waarin de liefde van God voor ons centraal staat. Een liefde in de dimensie van het kruis. Een liefde die zoveel meer is dan menselijke liefde en gevoelens. Een liefde die bereid was om te sterven voor ons: “Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad.” Amen

 

Lezingen op het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus

Overweging op vrijdag 19 juni. Hoogfeest van het heilig Hart van Jezus

 

Mistijden

November:

 • dinsdag 10 november 18.30 uur
  • H. Hartkerk
 • woensdag 11 november 18.30 uur
  • H. Hartkerk
 • donderdag 12 november 18.30 uur
  • H. Hartkerk
 • vrijdag 13 november 18.30 uur
  • H. Hartkerk
 • zaterdag 14 november 15.30 uur
  • Roncalli
 • zaterdag 14 november 18.00 uur
  • Laurentiuskerk
 • zondag 15 november 10.00 uur
  • H. Hartkerk
 • zondag 15 november 12.00 uur
  • H. Hartkerk
Aanmelden voor de Mis
 • Stuur een email naar:

parochie.roermond.noord.oost@gmail.com

 • Bel naar het parochiebureau (0475329517) op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00
Priesters

Pastoor Carlos Ivan Martinez
Nassaustraat 90
6043 ED Roermond
0475 332837

0629237231

 

Kapelaan Cesar Cortes

0475332837

06 25145356

cesarcortes83@gmail.com