Livestream van de viering van de H. Mis op zondag 26 april

  • op 25 april 2020

Livestream van de viering van de H. Mis op zondag 26 april

Kijk hier naar de livestream van de Mis op zondag 26 april vanaf 10.00 uur

Brandde ons hart niet ons, zoals Hij onderweg met ons sprak?

Dierbare broeders en zusters, Het is inmiddels de derde zondag van Pasen. Is het nog Pasen in jouw leven en in jouw gezin? Of is de blijdschap van Pasen misschien al vervlogen en lopen wij misschien teleurgesteld weg zoals de leerlingen van Emmaüs in het evangelie van vandaag?

In de eerste week van Pasen hadden wij al geluisterd naar dit evangelie, maar God kent ons en geeft het ons vandaag opnieuw. Hij weet waarschijnlijk dat wij het gevaar lopen om Hem niet te zien in ons leven, om Hem niet te herkennen, hoewel Hij vaak naast ons staat en met ons meeloopt.

Wat een contrast. De leerlingen in het evangelie lopen teleurgesteld en verdrietig weg:

“En wij leefden in de hoop, dat Hij degene zou zijn die Israël ging verlossen! Maar met dit al is het reeds de derde dag sinds die dingen gebeurd zijn.”

De leerlingen in de eerste en tweede lezing verkondigen vrijmoedig en met een innerlijke zekerheid dat Jezus verrezen is uit de doden en dat wij in Hem redding vinden: “Deze Jezus heeft God doen verrijzen en daarvan zijn wij allen getuigen.” “Door Hem gelooft gij in God, die Hem van de doden opgewekt en Hem de heerlijkheid gegeven heeft.”

Houd goede moed beste broeders en zusters. Ook vandaag komt Jezus naast ons staan en met ons meelopen. Hij komt naar ons toe daar waar wij ons bevinden, ook als dat soms een moment van vertwijfeling is, een moment van verdriet en boosheid, een moment van blindheid om Hem te zien. Hij kent ons en loopt niet weg voor ons ongeloof: “Beginnend met Mozes verklaarde Hij hun uit al de profeten wat in al de Schriften op Hem betrekking had.”

Een van de mooiste moment van dit evangelie is als ze bij het dorp aankomen waar ze naartoe gingen en Jezus doet alsof hij verder moet: “Zo kwamen ze bij het dorp waar ze heen gingen, maar Hij deed alsof Hij verder moest gaan.” Jezus komt vaak naast ons staan en loopt vaak met ons mee, maar Hij dringt zich nooit aan ons op. Hij respecteer onze vrijheid om Hem wel of niet uit te nodigen om zijn intrek te nemen bij ons. Het waren de leerlingen bij Hem aandrongen: “Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt ten einde. Toen ging Hij binnen om bij hen te blijven.”

Hoe vaak is Jezus naast ons komen staan en is Hij met ons meegelopen maar hebben wij Hem niet uitgenodigd om bij ons te blijven? Ik denk zelf dat dit in mijn leven heel vaak gebeurd is. Dit evangelie van vandaag is een uitnodiging aan ieder van ons om deze kans niet te missen om tegen Christus te zeggen in deze tijd: Blijf bij ons Heer. Amen

Download hier het boekje voor de Woordviering en Geestelijke Communie op de derde zondag van Pasen

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30