Lezingen, overweging en video van de Mis op maandag 27 april. Derde week van Pasen

  • op 27 april 2020

Lezingen, overweging en video van de Mis op maandag 27 april. Derde week van Pasen

Mijn wegen kent Gij, Gij hoort mijn gebeden; leert mij wat Gij hebt beschikt

Op koningsdag bidt koning David in de antwoordpsalm van vandaag: “Gij kent mij, Gij hoort mijn gebeden; leer mij wat Gij hebt beschikt” Ik heb het altijd als een troost ervaren om te weten dat God alles weet van mij, dat God mij kent. Toen wij klein waren was dit wellicht een angstaanjagende idee, dat God alles zag en al onze kleine geheimen kende, maar hoe meer ik Gods barmhartigheid leerde kennen des te meer werd dit juist een reden om me meer te verheugen over het feit dat God alles weet van me. Hij kent ons door en door en toch blijft Hij van ons onvoorwaardelijk houden.

Zo luidt ook de psalm 139: “Heer, U doorgrondt en U kent mij,  U weet het als ik zit of sta, van verre kent U mijn gedachten;  ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, al mijn wegen zijn U vertrouwd.  Want er komt geen woord op mijn tong, of zie, Heer, U kent het volkomen.”

De psalmist, koning David, beseft dat hij door God wordt gedragen, dat God alles weet van hem en dat God zijn gebeden kent, maar hij vraagt toch expliciet om hem te laten zien wat God beschikt heeft, hij vraagt aan God om hem een eigenschap te schenken die onmisbaar is in het leven: inzicht, onderscheidingsvermogen. “Leer mij zien hoe uw opdrachten wijzen.” “Leer mij onderscheiding en inzicht” “Ik ben uw knecht: geef Gij mij inzicht, dat ik uw uitspraken verstaan mag.”

Als wij soms niet weten wat wij in een concrete situatie moeten doen, en als wij eerlijk zijn kunnen wij erkennen dat wij allemaal van die momenten hebben, dan kunnen wij ook aan God vragen om ons dit onderscheidingsvermogen te schenken om naar Hem te kunnen luisteren en ons door Hem te laten leiden. Ook voor koning Willem-Alexander bidden wij om dit inzicht en wijsheid als cadeau voor zijn verjaardag.

Zoals in het evangelie van vandaag. De mensen zoeken Jezus op, maar hun beweegredenen zijn nog niet helemaal zuiver. Ze zoeken Hem vanuit een eigen interesse; wij zouden zeggen: met een verborgen agenda, en Jezus wist dat en zei: “Niet omdat gij tekenen gezien hebt zoekt ge Mij, maar omdat gij van de broden hebt gegeten tot uw honger was gestild. Werkt niet voor het voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel dat blijft ten eeuwigen leven en dat de Mensenzoon u zal geven.”

We zoeken ook naar God, soms zelfs zonder te weten dat wij naar Hem op zoek zijn, en soms ook met onze eigen interesses en redenen. In deze tijd van corona zoeken wij naar Hem, o.a. omdat wij al onze zekerheden zien wegvallen en zoeken naar een antwoord op de vragen die wijzelf en de wetenschap niet meer kunnen beantwoorden.

Ook in deze tijd zegt God tegen ieder van ons door dit woord: het is legitiem en goed dat jullie Mij aanvankelijk zoeken om troost te vinden en om te vragen om genezing, om te bidden voor al jullie zorgen, en Ik luister naar jullie gebeden en kent al jullie zorgen, maar tegelijkertijd zegt Hij tegen ons: “Werkt niet voor het voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel dat blijft ten eeuwigen leven en dat de Mensenzoon u zal geven.”

Dat is nou juist wat wij met Pasen vieren: dat Hij ons het Eeuwige Leven schenkt. Amen

 

Download hier de lezingen op maandag 27 april. Derde week van Pasen

Download hier de overweging op maandag 27 april. Derde week van Pasen

Kijk hier de Mis op maandag 27 april. Derde week van Pasen

 

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30