Zondag 10 mei. Lezingen en livestream van de H. Mis

  • op 10 mei 2020

Zondag 10 mei. Lezingen en livestream van de H. Mis

“Laat uw hart niet verontrust worden”

Op deze 5de zondag van Pasen horen wij over het gesprek tussen Jezus en de apostelen Tomas en Filippus. Jezus vertelt over zijn heengaan naar de hemel en over de Vader, maar zijn leerlingen waren, zoals altijd, een beetje traag om te begrijpen wat Jezus bedoelde. Maar wij mogen dankbaar zijn voor de reacties en vragen van de apostelen omdat wij ons dan beter kunnen herkennen in hen als wijzelf ook ervaren, des te meer in deze tijd, dat wij ook heel veel vragen en twijfels hebben.

“Wij weten niet waar Gij heen gaat, hoe moeten dan de weg kennen? Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.”

Laten wij in deze tijd om vragen om de genade van het geloof en van de H. Geest. Laten wij ons niet verontrusten door onze vragen. God kent ons en weet dat wij ons vaak onzeker voelen. Laten wij dan, zoals de apostelen dat ook deden, aan Christus vragen: “Geeft ons meer geloof”.

 

Woordviering thuis en Geestelijke Communie op de 5de zondag van Pasen

Kijk hier de viering van de Mis op zondag 10 mei

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30