Maandag 25 mei. Lezingen, overweging en livestream van de Mis

  • op 25 mei 2020

Maandag 25 mei. Lezingen, overweging en livestream van de Mis

“Wij hebben niet eens gehoord dat er een heilige Geest bestaat.”

Tijdens zijn missiereis kwam de apostel Paulus ook in Éfeze waar hij enkele leerlingen tegenkwam die niet eens wisten dat de Heilige Geest bestond.

“Daar ontmoette hij enige leerlingen aan wie hij vroeg: Hebt gij de heilige Geest ontvangen toen ge het geloof hebt aangenomen? Zij antwoordden: Wij hebben niet eens gehoord dat er een heilige Geest bestaat.”

Wij verwachten aanstaande weekend de komst van de Heilige Geest op het hoogfeest van Pinksteren maar het is geel goed mogelijk dat ook wij niet weten dat de Heilige Geest bestaat, Wie Hij is en wat Hij voor ons kan doen. Het zou jammer zijn als wij Hem niet verwachten omdat Hij ons kan bevestigen in het geloof en ons alles duidelijk kan maken zoals Hij dat gedaan heeft met apostelen en de eerste christelijke gemeenschap.

“Toen zij dit gehoord hadden, lieten zij zich dopen in de Naam van de Heer Jezus. Nadat Paulus hun de handen had opgelegd, kwam de heilige Geest over hen; ze spraken in talen en profeteerden.

Net zoals wij zullen horen op de dag van Pinksteren hebben deze leerlingen meteen de kracht van de Heilige Geest ervaren. “Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf.”

Paus Franciscus vertelde in 2014 in zijn woensdagcatechese over de gaven van de Heilige Geest: “De Geest zelf is ‘de gave van God’ bij uitstek, Hij is een geschenk van God en schenkt aan wie Hem ontvangt verschillende geestelijke gaven. De Kerk ziet er zeven, een getal dat symbolisch verwijst naar volheid, volledigheid; men leert ze kennen wanneer men zich op het Sacrament van het Vormsel voorbereidt en we smeken ze af in het oude gebed dat ‘Sequentie van de Heilige Geest’ wordt genoemd. De gaven van de Heilige Geest zijn: wijsheid, verstand, raad, sterkte, kennis, vroomheid en vreze Gods.”

Wie van ons zou dit geschenk dan niet willen? Om ons te helpen verlangen naar de gaven van de Heilige Geest zal ik deze week de catechese van de Paus over de zeven gaven die de Heilige Geest met jullie delen. Wij beginnen met een stukje over de Wijsheid:

“De eerste gave van de Heilige Geest is de wijsheid. Het gaat niet eenvoudigweg over menselijke wijsheid, die vrucht is van kennis en ervaring. In de Bijbel wordt verhaald dat Salomon, op het ogenblik van zijn kroning tot koning van Israël, de gave van wijsheid heeft gevraagd. En dit is precies de wijsheid: het is de genade om alles met de ogen van God te kunnen zien. Het is eenvoudig dit: de wereld, de situaties, de omstandigheden, de problemen, alles met de ogen van God kunnen zien. Dat is de wijsheid. Soms zien we de dingen volgens onze voorkeur of volgens de staat van ons hart, met liefde of met haat, met na-ijver… Neen, dat is het oog van God niet. De wijsheid is wat de Heilige Geest in ons bewerkt zodat we alle dingen met de ogen van God zien. Dit is de gave van de wijsheid.”

Lezingen op maandag 25 mei. 7de week van Pasen

Overweging op maandag 25 mei. 7de week van Pasen

Kijk hier naar de livestream van de Mis op maandag 25 mei om 18.30 uur

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30