Overweging op maandag 20 april in de tweede week van Pasen

  • op 20 april 2020

Overweging op maandag 20 april in de tweede week van Pasen

„Ik zeg u, als iemand niet wedergeboren wordt kan hij het Rijk Gods niet zien.”

Op deze maandag in de tweede week van Pasen gaan wij terug naar het begin van het evangelie van Johannes, het begin van de prediking van Jezus, nadat wij in de laatste week vooral gehoord hebben over alles wat heeft plaatsgevonden na zijn verrijzenis.

In dit evangelie is Jezus in gesprek met Nikodémus, een van de voornaamste onder de Joden. Deze man erkende dat Jezus een leraar (Rabbi) was omdat niemand zulke tekenen en wonderen kon verrichten als hij niet door God was gezonden, en dat zegt hij ook tegen Jezus. Maar voordat hij de kans krijgt om een vraag te stellen zei Jezus tot hem:

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u als iemand niet wedergeboren wordt kan hij het Rijk Gods niet zien. Nikodémus zei tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij al oud is? Kan hij soms in de schoot van zijn moeder terugkeren en opnieuw geboren worden?”

Hij erkende Jezus weliswaar als leraar maar Jezus nodigt hem onmiddellijke uit om deze eerste kennis van Hem te verdiepen en te erkennen dat ook hij, ook al is hij een leraar en  vooraanstaande man van het Joodse volk, opnieuw moet beginnen, opnieuw geboren moet worden.

Velen onder ons, ikzelf ook, zouden graag de kans krijgen om opnieuw te beginnen. Stel dat wij dit jaar 2020 konden resetten en opnieuw konden beginnen zonder het coronavirus? Nog meer; stel dat wij veel dingen in ons leven opnieuw konden beginnen, niet de mooie dingen die wij allen koesteren, maar die dingen waar wij later spijt van hebben gekregen en, laten wij eerlijk zijn, als wij de kans zouden krijgen anders zouden doen? Stel dat wij onze fouten konden herstellen?

Jezus nodigt Nikodémus uit om naar een nieuw leven te verlangen, het nieuwe leven dat Hij komt brengen. Maar Nikodémus begrijpt het niet. Hoe kan hij, een oude man, opnieuw beginnen, opnieuw geboren worden? Misschien denken wij ook: Ik zou heel veel dingen graag opnieuw beginnen, maar hoe moet dat? Hoe kan ik, op mijn leeftijd, opnieuw beginnen?

Dit is ten diepste ook de boodschap van Pasen: Jezus is opgestaan uit de dood om ons een nieuw leven te schenken. En zoals Jezus zegt tegen Nikodémus, hebben wij door het doopsel deel gekregen aan dit nieuwe leven: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u als iemand niet geboren wordt uit water en geest kan hij het Rijk Gods niet binnengaan.”

Door het water van het doopsel en door de Heilige Geest van de zalving die ons geschonken werden in het doopsel en die ons in deze Paastijd, en in het bijzonder met Pinksteren, opnieuw geschonken worden, kunnen wij in Christus een nieuw leven beginnen.

Laten wij dan in deze Paastijd bidden om deze Geest die ons dit nieuwe leven komt brengen. Amen

Download hier de lezingen op maandag 20 april in de tweede week van Pasen

Download hier de overweging op maandag 20 april in de tweede week van Pasen

Kijk hier de Mis van vandaag vanuit de H. Hartkerk

 

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30