Overweging op woensdag 22 april in de tweede week van Pasen

  • op 22 april 2020

Overweging op woensdag 22 april in de tweede week van Pasen

„Een engel des Heren ontsloot de deuren van de gevangenis,

en leidde hen naar buiten”

In de eerste lezing horen wij opnieuw over de ervaringen van de eerste leerlingen en de eerste kleine christelijke gemeenschappen. De apostelen hadden de Heilige Geest ontvangen en verkondigden vrijmoedig dat Jezus verrezen was uit de doden en dat alleen in Hem redding was. Velen namen het geloof aan en de christelijke gemeenschap groeide iedere dag.

Dit bleef uiteraard niet onopgemerkt bij de Joodse overheid en er ontstond zelfs hevige afgunst onder de hogepriesters omdat de apostelen een grote succes hadden. Zo kwamen ze op het idee om ze in de gevangenis te werpen en ze te laten geselen, maar dit alles hield de apostelen niet tegen en met nog meer moed bleven ze het kerygma verkondigen.

Vandaag horen wij hoe ze, in de nacht, door een engel van de Heer uit de gevangenis werden bevrijd: “Zij grepen de apostelen en zetten hen in de stadsgevangenis. Maar in de nacht ontsloot een engel des Heren de deuren van de gevangenis, leidde hen naar buiten en zei: Gaat, treedt weer op in de tempel en predikt aan het volk al deze woorden des Levens.”

Ik moest meteen aan ieder van ons denken. In deze tijd houdt het corona-virus ons in een zekere zin ook gevangen in onze huizen en misschien ook in onze zorgen en angsten, niet alleen voor de ziekte zelf voor ons en onze geliefden, maar wellicht ook voor de onzekerheid over de toekomst van jouw werk, de zorgen door de kinderen als ze in mei weer naar school moeten, de zorgen voor opa en oma, nu zelfs de extra zorgen voor de bewoners van Herkenbosch n.a.v. de brand in de Meinweg.

Daarom denk ik dat het woord van de engel ook voor ons is. De engel komt ons vandaag ook bevrijden uit onze gevangenschap. Hij maakt de deuren van onze huizen weer open voor een toekomst die in de handen van God ligt en niet langer alleen maar afhankelijk is van ons zelf, zoals wij misschien gewend waren te denken vóór het corona-virus. Ja, wij mogen onze toekomst in Gods handen leggen met het vertrouwen dat Hij zal voorzien, dat Hij ons niet in de steek zal laten.

Tegelijkertijd denk ik dat de woorden van de engel om te gaan verkondigen ook voor ieder van ons zijn. Als gedoopten hebben wij allen de opdracht gekregen om te verkondigen dat Christus leeft: “predikt aan het volk al deze woorden des Levens.” Zo schreef Paulus  ook in de brief aan Timoteüs vanuit zijn gevangenschap in Rome: “Houd Jezus Christus in gedachten, die uit de dood is opgestaan. Zo luidt de boodschap die ik verkondig en waarvoor ik zelfs als een misdadiger gevangenschap heb te lijden. Maar het woord van God laat zich niet in boeien slaan.” (2Tm. 2,8-9)

Het corona-virus kan de boodschap van Pasen niet gevangen houden. Laten wij dan, vanuit onze huizen, onverminderd blijven getuigen van Christus’ verrijzenis, van ons geloof in Hem en van alle wonderen die Hij in ons leven verricht heeft. Amen

Download hier de lezingen op woensdag 22 april in de tweede week van Pasen

Download hier de overweging op woensdag 22 april in de tweede week van Pasen

Kijk hier de Mis op woensdag 22 april vanuit de Laurentiuskerk in Maasniel

 

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30