• op 8 april 2020

Overweging op woensdag 8 april

„De meester laat weten: Mijn uur is nabij; bij u wil Ik mijn met mijn leerlingen het paasmaal houden.”

Ook vandaag zit Jezus aan tafel met zijn leerlingen om het Paasmaal te vieren, en ook vandaag vindt hetzelfde gesprek van gisteren plaats, deze keer aan ons verteld door de evangelist Mattheüs. Maar ik wil vandaag iets anders onderstrepen: de voorbereiding op het paasmaal.

De leerlingen vroegen aan Jezus: “Waar wilt Gij dat wij het paasmaal voor U gereed maken?” En het antwoord van Jezus is, dit jaar meer dan ooit, een antwoord ook voor ons: “Gaat naar de stad en zegt aan die en die: De Meester laat weten: Mijn uur is nabij; bij u wil Ik met mijn leerlingen het paasmaal houden.”

Jezus liet zijn leerlingen naar de stad Jeruzalem gaan om bij iemand thuis, in een bovenverblijf, in een kamer, het Laatste Avondmaal, Het Paasmaal, gereed te maken, en in die kamer in een huis heeft Jezus met zijn leerlingen het Sacrament van de Eucharistie ingesteld. Op een kamer in een huis vierde Jezus het Paasmaal waarin Hij ons dit sacrament van zijn Lichaam en Bloed heeft gegeven, bron en hoogtepunt van ons christelijk leven.

Dit jaar heeft God toegelaten dat wij Witte Donderdag moeten vieren zoals Hij zijn Paasmaal gevierd heeft, in huizen, in de kleine kring van onze gezinnen. En hoewel  het voor ons allemaal pijnlijk en triest is dat wij niet samen kunnen komen in onze kerkgebouwen om dit Hoogfeest te vieren, denk ik dat God tot ons spreekt door deze feiten, door deze geschiedenis.

Dit jaar zijn de woorden van Jezus aan zijn leerlingen om alles voor te bereiden voor het paasmaal in een huis in de stad woorden die Hij tot ieder van ons persoonlijk worden gericht:

“Zegt aan de eigenaar van het huis waar hij binnengaat: De Meester laat vragen: Waar is de zaal voor Mij, waar Ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden? Hij zal u dan een grote bovenzaal laten zien, met rustbedden en van al het nodige voorzien: maakt daar alles voor ons klaar.”  De leerlingen vertrokken, gingen de stad binnen, vonden alles zoals Hij het hun gezegd had en maakten het paasmaal gereed.” (Mac.14,14-16)

Ik wil jullie daarom uitnodigen om in gehoorzaamheid aan onze herders, de bisschoppen, te accepteren dat wij niet samen kunnen komen, maar tegelijkertijd wil ik jullie uitnodigen om dit Hoogfeest onverminderd te vieren in het gezin. Maak een tafel klaar, doe er bloemen op, steek een kaars aan, kleed je mooi zoals je doet om naar de kerk te gaan, en ga aan tafel met het gezin zoals Jezus aan tafel ging met zijn leerlingen om zijn Paasmaal te vieren.

Vier onverminderd in verbondenheid met de wereldkerk en gebruikmakend van de teksten voor de woordviering die wij jullie hierbij sturen, ook met behulp van een live uitzending van de H. Mis vanuit verschillende plaatsen in ons bisdom, in Nederland, of vanuit het Vaticaan of andere werelddelen.

Vier dat Jezus ons het sacrament van de Eucharistie heeft geschonken, het sacrament dat we zo moeten missen in deze tijd, en wacht met geloof, vertrouwen en geduld totdat het weer mogelijk zal zijn om Hem, niet alleen op een geestelijke manier, maar ook in het echt te kunnen ontvangen. Dan zal onze vreugde groter zijn. De vreugde van Pasen die wij in dit weekend en de komende 50 dagen gaan vieren tot het Pinksterfeest. Amen

 

Download hier het boekje voor de woordviering op Witte Donderdag

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30