Vrijdag 12 juni. Lezingen, overweging en livestream van de Mis

  • op 12 juni 2020

Vrijdag 12 juni. Lezingen, overweging en livestream van de Mis

Kijk hier naar de livestream van de Mis om 18.30 uur

 

“Wat doet ge hier, Elia?…ik alleen ben overgebleven en nu staan ze mij ook naar het leven.”

Ik wil jullie vandaag heel graag vertellen over de profeet Elia en wat met hem gebeurde nadat hij de valse profeten van Baäl had overwonnen, zoals wij afgelopen woensdag heb gelezen. Elia had weliswaar bewezen dat alleen de God van Israël de enige ware God is maar hij moest meteen vluchten voor zijn leven omdat Izebel, de echtgenote van koning Achab, hem probeerde te doden.

“Izebel zond een bode naar Elia met de boodschap: De goden mogen mij dit doen en nog erger als ik u niet binnen vierentwintig uur het lot van de profeten heb doen delen. Toen hij dat vernomen had, trachtte hij zijn leven in veiligheid te stellen en vertrok naar Berseba, dat tot Juda behoort.”

De reactie van de profeet Elia heeft me altijd geraakt. De grootste profeet van het Oude Testament was ook een mens en was moe van het alleen moeten vechten tegen alles en iedereen. Hij was de laatst overgebleven profeet van Jahweh en ondanks alles wat hij had gedaan stonden ze hem nog steeds naar het leven.

“Ik heb vurig geijverd voor de Heer, de God der hemelse machten. De Israëlieten hebben uw verbond met voeten getreden, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood; ik alleen ben overgebleven en nu staan ze mij ook naar het leven.”

Hij was zelfs zo moe dat hij verlangde te sterven: “Na een tocht van een dag in de woestijn kwam hij bij een bremstruik. Hij zette zich eronder neer. Hij verlangde te sterven en zei: Het wordt mij te veel, Jahwe; laat mij sterven want ik ben niet beter dan mijn vaderen.”

De vermoeidheid van de profeet Elia is een voorbeeld van wat wij allen in ons leven kunnen ervaren en in streven naar een christelijk leven. Je doet je best, je probeert oprecht Christus te volgen in je concrete keuzes, je probeert een christelijk gezin te stichten en je kinderen op te voeden in het geloof, je probeert eerlijk te zijn op het werk, je probeert christelijke keuzes te maken in je studies, je probeert een goede priester te zijn, maar soms voelen ons toch alleen alsof wij alleen tegen de stroom moeten zwemmen.

Elia benoemt het: “Ik ben alleen overgebleven”.

Het antwoord van God op de wanhoop van Elia is dat hij niet alleen is, God is met hem en verschijnt aan hem in een zachte bries op de berg Horeb om hem te laten voelen dat hij hem nooit in de steek zal laten en dat hij nog een missie heeft. Dit antwoord van God  is ook voor ieder van ons vandaag:

“Toen kwam het woord van de Heer tot hem: Ga naar buiten en treed voor de Heer op de berg. Toen trok de Heer voorbij. Voor de Heer uit ging een zeer zware storm, die bergen deed splijten en rotsen verbrijzelde. Maar de Heer was niet in de storm. Op de storm volgde een aardbeving. Maar ook in de aardbeving was de Heer niet. Op de aardbeving volgde vuur. Maar ook in het vuur was de Heer niet. Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries. Zodra Elia dit hoorde, bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel, ging naar buiten en bleef staan aan de ingang van de grot.”

Elia werd gesterkt door de zachte bries van God en moest verder gaan met zijn belangrijke missie: een nieuwe koning en een nieuwe profeet zalven.

Ook jij en ik hebben nog steeds een missie die ons door God is toevertrouwd en zolang wij hier nog op aarde zijn zal God ons nooit in de steek laten opdat wij kracht hebben voor de roeping die Hij ons gegeven heeft. 

 

Lezingen op vrijdag 12 juni. 10de week door het jaar

Overweging op vrijdag 12 juni. 10de week door het jaar

 

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30