Woensdag 29 april. Feest van de H. Catharina van Siena

  • op 29 april 2020

Woensdag 29 april. Feest van de H. Catharina van Siena

“Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen.”

Wij vieren vandaag het feest van de H. Catharina van Siena uit de 14de eeuw, maagd, kerklerares en patrones van Europa, een bijzondere vrouw in alle opzichten, en daarom deel ik graag met jullie een kleine samenvatting van haar leven.

Catharina werd op 25 maart 1347 in Siena geboren en leefde maar 33 jaar. Maar in die 33 jaar heeft ze meer gedaan dan meeste mensen in 100 jaar doen. Op 7-jarige leeftijd legde zij de gelofte van zuiverheid af. Op 16-jarige leeftijd trad zij toe tot de tertiarissen van de dominicaner orde. Dat wil zeggen dat zij wel volgens de regel van Sint Dominicus leefde, evenwel niet in een klooster, maar gewoon thuis. Toen zij in de ververij van haar vader een cel inrichtte, verweet haar moeder haar: ‘er zijn tegenwoordig toch geen heiligen meer’. Ze verzamelde belangstellenden om zich heen en werkte zowel voor de armen en lijders aan ernstige ziekten van Siena als voor de vrede tussen de omliggende steden.

Velen kozen haar als leidsvrouw en voorbeeld. Daar bevonden zich adellijke jongeren onder, oude kooplieden, priesters, advocaten, kunstenaars en soldaten. Wat hen in haar boeide was haar heiligheid, haar opgewekte humeur, haar pittige, rake uitspraken en de extases die zij ontving tijdens haar gebed; daar waren velen getuigen van. Zij wijdde zich toe aan de armen van de stad en zij bezat de gave de meest verstokte zondaars tot inkeer te brengen.

Ook bewoog zij zich op het kerk diplomatieke vlak. Zo wist zij paus Gregorius XI ertoe te bewegen zijn Franse standplaats Avignon te verlaten en terug te keren naar Rome. Dat deed ze door in gezelschap van haar gevolg persoonlijk naar Avignon te gaan en de paus als het ware bij de hand te nemen en te geleiden op zijn weg naar huis. Op talloze manieren probeerde zij bij te dragen tot de eenheid van de Kerk in de westerse wereld.

Catharina stierf, op 29 april 1380 te Rome. Paus Urbanus VI had haar naar Rome laten komen om te dienen als zijn raadgeefster. Als zij koningen en pausen, vermaningen, opwekkingen en eisen ronddeelde, bediende zij zich van het simpele ‘voglio’ (ik wil het). Toen Catharina stierf had ze de wondtekenen ontvangen. Jezus had namelijk zijn hart met het hare verwisseld. Hij raakte haar hart aan en drukte de stigmata in haar lichaam.

Catharina was een van de kleinen aan wie God alles heeft geopenbaard om de groten en machtigen van de kerk en de wereld te dienen, te inspireren, raad te geven, om vrede te stichten, ja, zelfs Pausen en koningen te bewegen om naar God te luisteren met haar “voglio” (ik wil het).

Catharina was een gewone persoon zoals ieder van ons; heiligheid ligt niet in menselijke volmaaktheid. Ze was gewoon maar had de bron van het leven ontdekt en gaf zich helemaal over aan deze genade. Ze had ontdekt wat Jezus zegt in het evangelie: “Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schou­ders en leert van Mij. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” In Hem zijn rust en verlichting te vinden. Amen

 

Download hier de lezingen op woensdag 29 april. Feest van Catharina van Siena, patrones van Europa

Download hier de overweging op woensdag 29 april. Feest van de H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares. Patrones van Europa

Kijk hier de Mis op woensdag 29 april vanuit de H. Hartkerk

 

Pastoraal team

Pastoor Carlos Ivan Martínez
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29 23 72 31
E-mailadres: carlosivan0221@gmail.com

Kapelaan Miguel Alberto Estrada
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
Tel: 0475-33 28 37 of 06-29459354
E-mailadres: miguelestrada973@gmail.com

Parochiebureau

Pastoor Ramakersstraat 8.
Telefoonnummer: 0475 329517
E-mailadres: parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30